LDT Ostr 2024

LDT Ostr 2024

 
05.03.2024 publikoval: Monika Chylkov
TJ SOKOL Mirotice

LDT OSTRÝ 2024

Letní dtský tábor Hobit cesta tam a zase zpátky, poádaný TJ Sokol Mirotice, probhne v rekreaním stedisku Chatová osada Ostrý. Areál je umístn na behu Velkého Ostrého rybníka, v jeho okolí jsou lesy a louky, které umoují konání nejrznjších táborových her.


Pihlka

 
12.03.2024 publikoval: Monika Chylkov

Pihláška 2024.pdf

Pihláška 2024.doc